2011-10-04

Ular-ular manten saking Pranata Cara Mas Junaedi
Panganten sarimbit sampun dibusanani ing kamar kabusanan badhe marak wonten sasana pinajar, sumongga para rawuh sami…ndhodhok.
………………
Menika ta warnanira barisan ingkang hangombyongi panganten sarimbit ingkang ngjeng piyambak mlampah alon-alon ingkang sinabat cancang balung, ambetira panganten wangi-wangi cancang balung radi apeg….
mlampah dingklik-dingklik…

Dasar Junaedi...... ya wis ngono kuwi
Sumonggo menawi badhe midhanget Ularular manten

1. Junaedi -Ular ular manten 1
2. Junaedi -Ular ular manten 2
3. Junaedi -Ular ular manten 3
4. Junaedi -Ular ular manten 4
5. Junaedi -Ular ular manten 5
6. Junaedi -Ular ular manten 6
7. Junaedi -Ular ular manten7
8. Junaedi -Ular ular manten 8
9. Junaedi -Ular ular manten 9
10. Junaedi -Ular ular manten 10
11. Junaedi -Ular ular manten 11
12. Junaedi -Ular ular manten 12
13. Junaedi -Ular ular manten 13
14. Junaedi -Ular ular manten 14
15. Junaedi -Ular ular manten 15
 
designed by: SEW2006 Pendhapa Agung